آخرین خبر/ نوشتن کلمات قرآنی روی بذر توسط هنرمند ترکیه‌ای.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید