باشگاه خبرنگاران/ افغانستان با داشتن معادن مختلف، بهشت سنگ‌های قیمتی به شمار می‌آید.
با وجود بهره‌مندی افغانستان از معادن مختلف به ویژه سنگ‌های قیمتی، این کشور سرمایه گذاری کمی در حوزه سنگ‌های معدنی انجام داده است.

نیروهای آمریکایی نیز در این میان، برخی از معادن افغانستان را اشغال کرده‌اند و منابع آن را به یغما می‌برند.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید