آخرین خبر/ آویزان شدن غبغب بلند از سینه و تاج بزرگ کشیده شده به سمت منقار در پرنده نر، مرغ چتری دارای غبغب بلند را بسیار شگفت‌آور می سازد. غبغب آن ها به ۳۵ سانتی‌متر می رسد و پوشیده از پر هست که قابلیت باد کردن دارد و در زمان اظهار عشق بکار می رود.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید