آخرین خبر/ به گفته فیلمبردار بعد از یک بارش جانانه و تشکیل شدن رنگین کمان، سر و کله این ابر رنگارنگ در آسمان پیدا شده است.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید