شهر حدیث/ پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
جــدّم ابراهیم (پیامبر) با غیرت بود و من از او غیرت‏مندترم . خدا ، بینىِ مؤمنى را که غیرت ندارد ، به خاک مالد .

بحار الأنوار : 103/ 248 / 33 منتخب میزان الحکمة : 438

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید