انتخاب/ آبراهام دمویر یک ریاضیدان سرشناس است نه یک پیشگو، او به خاطر سابقه خود در خصوص اعداد مختلط و برخی دیگر از دستاوردهایش در حوزه ریاضیات سرشناس است اما جالب است بدانید آبراهام دمویر زمان مرگ خود را پیشبینی کرده بود.
در سال 1754، ریاضیدان فرانسوی آبراهام دمویر، موفق شد تاریخ مرگ خود را تخمین بزند. البته این موضوع هرگز به طور رسمی ثابت نشده است اما اطرافیان او بر صحت این موضوع تاکید کرده اند.
آبراهام دمویر برای "فرمول دمویر" شناخته شده است که ترکیبی پیچیده است. افزون بر این او برای فعالیت در حوزه مثلثات و نظریه احتمالات نیز شناخته می شود. اگر چه او به عنوان یک ریاضیدان موفق بود اما جالب است بدانید هیچگاه شرایط مالی ایده آلی نداشت. او تا زمان مرگش به مطالعه احتمالات و ریاضیات ادامه داد.
همزمان با شهرت و رشد دانش دمویر، وی شروع به پژوهش در خصوص نیاز به خواب و ساعات خواب کرد. او متوجه شد که هر 15 دقیقه خواب بیشتر یا کمتر شبانه می تواند در محاسبه تاریخ مرگش کمک کند بنابراین او پیش بینی کرد که احتمالا در تاریخ 27 نوامبر 1754 از دنیا می رود. گرچه بعضی از افراد در مورد این داستان شک دارند اما به هر حال او واقعا در این تاریخ از دنیا رفته است.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید