آخرین خبر/ عد از بارندگی مورچه ها گندم و برنج ها را که خیس شده بودند از لانه خارج میکنند.
آنها ذخیره خوراک خود را زیر نور آفتاب پهن میکنند تا خشک شده و فاسد نشوند !ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید