آخرین خبر/ این خانم گزارشگر یک ربات است ،ژاپن که جمعیت اش رو به کاهش است دولت امیدوار است بتواند روبات را جایگزین نیروی انسانی کند. برخی از سازندگان معتقدند که روبات ها می‌توانند کارهای بیشتری نسبت به انسان ها انجام دهند.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید