آخرین خبر/ زنبور هورنت بزرگترین زنبور سرخ جهان است که طول آن به 4.5 سانتی متر می رسد و طول بال های آن بیش از 6 سانتی متر است. این زنبور دارای یک سر زرد با چشم های بزرگ است و قفسه سینه اش قهوه ای تیره و شکمش قهوه ای و زرد است. این زنبورها شکارچیان توانمندی هستند و فقط یکی از آن ها قادر به کشتن 40 زنبور عسل در یک دقیقه است.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید