آخرین خبر/ عاقبت پارک کردن خودرو در پیاده رو/قزاقستان

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید