آخرین خبر/ یک اسلوموشن از زمان نیش زدن عقرب به انسان...


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید