شهر حدیث/ امام صادق علیه‏ السلام :
هیچ گاه ثروت مردى زیاد نشد ، مگر این که حجّت خداوند متعال بر او بزرگ شد . پس ، اگر مى‏ توانید این حجّت را از خود دور کنید ، این کار را بکنید . عرض شد : با چه چیز ؟ فرمود : با برآوردن نیازهاى برادران خود از اموالتان .

أمالی الطوسیّ : 302 / 600 منتخب میزان الحکمة : 524


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید