خراسان/ تفسیر نـور در آیه83 سوره آل عمران می خوانیم: أَفَغَیْرَ دِینِ ا... یَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِى الْسَّماواتِ وَالْأَرْضِ طَوْعَاً وَکَرْهاً وَإِلَیْهِ یُرْجَعُونَ‏
پس آیا آن ها جز دین خدا (دینى) مى‏جویند؟ در حالى که هر که در آسمان‏ها و زمین است، خواه ناخواه فقط تسلیم اوست و به سوى او بازگردانده مى‏ شود.
استاد قرائتی در تفسیر این آیه می‌گوید:
انتخاب راه غیر خدا، با حرکت هستى سازگار نیست.
حقیقت دین، تسلیم است.
انسان، دایم در جست وجوى راه و روشى است و گرایش به مکتب در نهاد او قرار دارد.
اگر هستى تسلیم اوست، چرا ما تسلیم نباشیم؟
اگر پایان کار ما اوست، چرا از همان اوّل رو به سوى او نکنیم؟


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید