خراسان/ کوانتوم خوانی سریع، اصطلاحی است که یک مدرسه در چین ابداع کرده و باعث بحث و جدل های بسیاری شده. ظاهرا این متد خوانش، به دانش آموزان کمک می کند که طی 5 دقیقه، حدود 100 هزار کلمه بخوانند و حفظ کنند. تصور خواندن کتاب های قطور صرفا با ورق زدن شان در چند دقیقه کمی سخت است اما این مدرسه ادعا می کند که می تواند دانش آموزان جوان را با این تکنیک طوری آموزش دهد که بتوانند این کار را انجام دهند. متخصصان و دانشمندان البته می گویند که این ادعا فقط یک راه برای کلاهبرداری است و چنین چیزی در واقعیت امکان ندارد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید