آخرین خبر/ تصاویری از مانور جنگنده F16

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید