آخرین خبر/ هشت پاها بی شک یکی از شگفت انگیز ترین موجودات کره زمین هستند. یکی از ویژگی های خاص آنها داشتن سه قبل به جای یک قلب و خون آبی به جای قرمز است. هشت پاها روش جالبی برای دفاع از خود دارند. به این صورت که هنگام فرار از دست شکارچی، اختاپوس نوعی ماده چسبناک از بدن خود به بیرون پرتاب می‌کند که شکلی شبیه به بازو‌های در هم پیچیده خود جانور دارد. این جوهر سبب سردرگمی شکارچی می‌شود و او را فراری می‌دهد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید