آخرین خبر/ بعد از فرو ریختن پلی در فیلیپین افرادی که روی پل بودند خود را آویزان کرده و تا رسیدن نیروهای امداد مقاومت کردند. در این حادثه اما یک کودک پنج ماهه از دست مادرش به درون رودخانه سقوط کرد و جان خودش را از دست داد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید