آخرین خبر/ تالم و همدلی جمعی میمون ها پس از دیدن یک میمون عروسکی زخمی(حامل دوربین مخفی)که به گمان میمون ها مرده است.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید