آخرین خبر/ "دعا"چه اثری در زندگی ما دارد؟

حاج آقا دانشمند.
#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید