آخرین خبر/ لباس یک پرستار بخش کرونا.


#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید