آخرین خبر/ گناه یعنی بدبختی
گناه یعنی نکبت

استاد دانشمند.


#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید