آخرین خبر/ بیخیالی تنبل؛ تنبل حیوانی که بسیار آرام و کُند می باشد خیلی ریلکس از کنار یک مار آناکاندای بزرک می گذرد. احتمالا مار سیر بوده و یا اینکه از چنگالهای این حیوان در هنگام بلعیدن باعث زخمی شدنش می شود ترسیده است

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید