مشرق/ نامه‌های عاشقانه یک مرد ۸۴ ساله به همسرش در شانگ‌های چین در دوران قرنطینه؛ این مرد هر روز نامه هایش را به نگهبان خانه سالمندان می‌داد که به همسرش تحویل دهند آن‌ها بعد از ۷۰ روز با هم دیدار کردند.#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید