لست سکند/ کویت با عربستان و عراق همسایه اسـت، از لحاظ وسعت از تمامی همسایگانش کوچک‌تر و گاهی از یک استان آنها هم کم وسعت‌تر اسـت اما این شهر یکی از گران‌ترین‌های خاورمیانه محسوب می‌شود!

کویت سرزمینی است مسطح و بیابانی که سطح آن را ماسه پوشانده است. این وضعیت با شیب تدریجی از بیشترین ارتفاع یعنی 300 متر در دورترین ناحیه غربی از سوی «السالمی و الشقایا» تا ساحل غربی خلیج فارس امتداد دارد. بد نیست این را هم بدانید که در کویت عوارض طبیعی چون کوه‌ها و رودها وجود ندارد .
اما آیا این شهر ارزش سفر کردن دارد؟ در این ویدیو شما را به سفری مجازی به کویت برده‌ایم! همراهمان باشید!