آخرین خبر/ صحنه غم انگیز از مادری در میامی آمریکا که فرزند اوتیسمی خود را به داخل رودخانه می اندازد. این ویدئو که چند روز پس از متهم شدن مادر به قتل فرزند خود توسط تلویزیون Univision منتشر شده است، نشان میدهد که مادر اقدام به هول داد فرزند خود به داخل رودخانه میکند و پا به فرار میگزارد اما پس از این که متوجه میشود فرد دیگری این صحنه را دیده همراه با او برای نجات بچه تلاش میکند