انتخاب/ نگاهی به عکس‌های قدیمی نشان می‌دهد که چگونه استفاده از ماسک در دوران همه گیری آنفولانزای اسپانیایی ۱۹۱۸ در سراسر جهان طرفداران و مخالفانی جدی داشت. درواقع در آن دوران بسیاری از افراد مخالف این بودند که از ماسک استفاده شود.

درست مانند این روز‌ها در دوران همه گیری آنفولانزای ۱۹۱۸، بسیاری از شهر‌ها قوانینی را تصویب کردند که بر اساس آنها، افراد موظف بودند از ماسک استفاده کنند. اما این ماسک‌ها مخالفانی داشتند و حتی در سانفرانسیسکو "اتحادیه ضد ماسک ۱۹۱۹" را بر پا کردند.

به گفته اعضای این اتحادیه، اصرار برای استفاده از ماسک به معنای نقض آزادی‌های مدنی آن‌ها بود. نکته جالب‌تر این بود که در برابر این قانون شکنی، قانونگذاران نیز وارد عمل شدند و قوانینی را برای دستگیری قانون شکنان که از ماسک استفاده نمی‌کردند مورد تصویب قرار دادند.

در سانفرانسیسکو، صد‌ها نفر به علت عدم رعایت قوانین ماسک، سیگار کشیدن و رفتار‌های غیرقانونی دیگر بازداشت شدند. "اتحادیه ضد ماسک" در ژانویه سال ۱۹۱۹ در سانفرانسیسکو تشکیل شد و اعضای آن که به آن "اسپانیایی‌های بهداشتی" لقب گرفته بودند تلاش کردند تا دستورالعمل پوشیدن ماسک را به پایان برسانند.

سرانجام، ۴۵۰۰۰ نفر از ساکنان آلوده شدند و مقامات تنبیه‌ها علیه افراد ضد ماسک را تشدید کردند. درواقع جالب است که اگر چه این روز‌ها سانفرانسیسکو بخاطر پیروی از توصیه‌های مقامات بهداشت عمومی و پاسخ سریع به بیماری همه گیر COVID-۱۹ مورد تحسین واقع شده است، اما یک قرن پیش و در طول بیماری همه گیر آنفولانزای اسپانیایی، این شهر با حمایت از جنبش ضد ماسک روبرو شد درگیر یک بحران سلامتی شد.

بسیاری از شهروندان برای ماسک از پارچه‌های "ناکارآمد" استفاده می‌کردند و برخی از خانم‌های شیک در آن زمان حتی به راحتی پوشش‌هایی از نوع پارچه ابریشمی را می‌پوشیدند.
در تاریخ ۲۷ اکتبر ۱۱۰ نفر به جرم شعار دادن علیه مقامات دستگیر شدند آن‌ها به دلیل "مختل کردن صلح" به زندان فرستاده شدند و کسانی که توانایی تحمل زندان را داشتند با وثیقه ۱۰ دلاری آزاد شدند.

براساس گزارشی از سان فرانسیسکو، برخی از آن‌ها حبس ۳۰ روز زندان را تحمل کردند. بسیاری دیگر به همین دلیل در هفته‌های بعد به تدریج زندانی شدند. گزارش‌ها ۱۷۵ بازداشت در ۲ نوامبر ۱۹۱۸ را نشان داد. زندان‌ها پر ازدحام شدند، و افسران برای رسیدگی به پرونده‌ها وظیفه مضاعف بر عهده داشتند.
کارمندان صلیب سرخ سعی کردند در خیابان‌ها حاضر شده و ماسک ضد آنفولانزا بفروشند.