باشگاه خبرنگاران/ «کوآلا» یکی از حیوانات بسیار جذاب برای بیشتر مردم در سراسر جهان است و نماد اصلی کشور استرالیا از نظر عموم مردم به شمار می‌رود. تقریباً همه ما وقتی به استرالیا فکر می‌کنیم، تصویر کانگورو و کوآلا هم به دنبال آن در ذهنمان نقش می‌بندد. حال در این ویدئو مشاهده خواهید کرد که چگونه درگیری دو کوآلا روی یک شاخه درخت در پارکی نزدیک ساحل گلد کوئینزلند استرالیا توجه گردشگران را به خود جلب کرد.

کوآلای زورگو قصد داشت تا با زور، کوآلای دیگر را از روی درخت پایین بیندازد؛ و آن درخت را قلمرو خود کند. درگیری بین این دو حیوان بامزه به قدری چشمگیر بود که توجه گردشگران را جلب کرد.
در نهایت کوآلای زورگو عقب نشینی کرد و از درخت پایین رفت تا درخت دیگری را انتخاب کند. با گسترش آتش‌سوزی جنگل‌های استرالیا در دی ماه ۹۸، وضعیت کوآلاها بحرانی شده است. بر اساس گزارش‌هایی که منتشر شده، گفته می‌شود که بیش از ۱۰۰۰ کوآلا در آتش‌سوزی جنگل‌های این کشور، کشته شده‌اند. ۸۰ درصد از محل سکونت کوآلاها نیز از بین رفته است و به همین دلیل بسیاری بر این باور هستند که آن‌ها در حال انقراض‌اند.