آخرین خبر/ سقوط در پارکینگ روی یک مرد در تایلند/ در صورت سقوط درب های سنگین تلاش نکنید آنها را نگه دارید!!