آخرین خبر/ انسان میمیرد اما انسانیت تا ابد زنده خواهد ماند