خراسان/ در هر یک از شماره های تصویر بالا، نام یکی از غذاهای خوشمزه شمالی را نوشته ایم که شما باید با جا به جایی حروف به کار رفته در آن نام غذا را پیدا کنید.


پاسخ در تصویر دوم است.