آخرین خبر/ اسکوتر سواری این پسر خوش‌خیال پنج ساله باعث ایجاد یک ترافیک سنگین در چین شد!