آخرین خبر/ بعد از بارش باران شدید در چین و طغیان رودخانه مردم از این آب گل آلود رودخانه ماهی گرفتند!