آخرین خبر/ چپ شدن یک جرثقیل هنگام حمل بار در اندونزی