خراسان/ ای جوانان مجرد، اندکی همت کنید
یک کمی جرئت کنید و بعد از آن وصلت کنید
قد کشیده از شما بدجور سن ازدواج
قد آن چون برج میلاد است اگر دقت کنید!
ابتدا با یک نفر که ریش او باشد سفید
خوب شور و مشورت کرده، سپس نیت کنید
در فضاهای مجازی دوست‌یابی‌ها خطاست
در گروه دوست‌یابی وای اگر شرکت کنید!
هان! مبادا اشتباهی جای کیس ازدواج
یک زمانی با غضنفر یا که اصغر چت کنید!
بگذریم از این سخن‌ها، گر که پیدا شد طرف
با هم از اخلاق و از عادات خود صحبت کنید
گرکه وصلت سرگرفت و مجلسی هم شد به‌پا
بنده را هم یادتان باشد به آن دعوت کنید
تا به این‌جا شد تمام کارهاتان روبه‌راه
بعد از آن کاری برای رشد جمعیت کنید
هرکه دندان می‌دهد یارانه را هم می‌دهد
پس چرا خود را برای بچه ناراحت کنید؟
زندگانی اولش سخت است، وقتی بگذرد
چندصد سالی همه دیگر به آن عادت کنید!

مجید رحمانی صانع