رکنا/ یک زن انگلیسی توانست نتیجه مغایری نسبت به تفسیر موجود از قرنطینه به دست آورد و قرنطیه برای او به جای دوری و فاصله اسباب یافتن یکی از اعضای خانواده‌اش بعد از نیم قرن شد، بنابراین او از این پس زندگی خود را مدیون قرنطینه خواهد دانست.
تری ابیمولای 32ساله خواهر بزرگش «جوان اودوایر» 51ساله را که از بدو تولد به خانواده دیگری سپرده شده بود در دوره قرنطینه پیدا کرد.
رسانه‌های بریتانیایی بازگو کردند، تری سال‌ها در جست‌وجوی خواهر بزرگ‌تر خود بود و بسیاری از سایت‌های فرزندخواندگی، سایت‌های مختلف اینترنتی و برنامه‌ها و رسانه‌های اجتماعی فضای مجازی را بدون هیچ نتیجه‌ای جست‌وجو می‌کرد.
تا اینکه در دوره قرنطینه وقت بیشتری برای این جست‌وجو پیدا کرد؛ او ابتدا به چهره زنی در فیس‌بوک برخورد که شباهت زیادی به اعضای خانواده‌اش داشت و بعد از ارسال پیام طرف مقابل به او پاسخ داد تا بعداً مشخص شود این زن همان خواهر اوست که تنها در فاصله تنها پنج مایلی‌اش زندگی می‌کند.
تری بعد از یافتن خواهرش که 50 سال پیش به خانواده دیگری سپرده شده بود گفت: با اینکه مادرم هفت فرزند دیگر داشت، اما همواره با ما از خواهر بزرگ‌ترمان می گفت