باشگاه خبرنگاران/ یک شیر نر در پارک ملی سرنگتی تانزانیا به یک کفتار زخمی حمله کرد تا آن را بکشد، اما مادر این کفتار که ملکه کفتارها بود در مقابل شیر نشست تا فرزندش فرار کند.
سلطان جنگل، خیلی راحت این کفتار را که رهبر گله‌اش بود، کشت.
کفتار، از معدود حیوانات درنده‌ای است که رهبر گله‌اش از جنس ماده انتخاب می‌شود.
در بین حیوانات درنده، شیرها و کفتارها دشمنی بسیار عمیقی با یکدیگر دارند.
در ادامه بخش‌هایی از مستند سرنگتی را که از شبکه مستند سیما پخش شده است، مشاهده می‌کنید.