میزان/ ویدیویی زیبا از لانه سازی یک پرنده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که واکنش‌های زیادی داشت و تعجب کاربران را برانگیخت.

این پرنده لانه خود را به شکل عجیبی داخل یک برگ برای پنهان‌کردن تخم‌های خود ساخته است.