خراسان/ سوزو کریشن، هنرمند خلاق ژاپنی که بسیار هم خوش خوراک است، انگشترهایی را طراحی می کند که به شکل انواع شیرینی، دسر، نوشیدنی و غذاهای هوس برانگیز هستند. دست سازه های وی با ظرافت تمام و با جزئیات دقیق ساخته شده اند.