باشگاه خبرنگاران/ اقدام عجیب راننده خودروی وانت روی ریل یک قطار در «چرنیوتسی» اکراین، حادثه ساز شد.

راننده خودروی مذکور، پس از مواجهه با قطار در حال حرکت، ماشین خود را برای لحظه‌ای روی ریل متوقف کرد که این اقدام ناشیانه، منجر به یک تصادف وحشتناک شد .