باشگاه خبرنگاران/ خروسی که سال پیش پس از شکایت همسایگان بخاطر مزاحمت‌های صوتی او دادگاه فرانسه رای به آزاد بودن آواز خواندنش بعنوان نمادی از سمبول روستانشینی داده بود در دوره قرنطینه ویروس کرونا (corona) تلف شد.
صاحب موریس گفت که او چند ماهی مریض بوده و چندی پیش او را در مقابل لانه مرغ‌ها مرده یافتیم.
به گفته بعضی از کاربران فضای مجازی، با مرگ موریس همسایگانش در جزیره توریستی اولیرون در جنوب غرب پاریس میتوانند صبح‌ها کمی بیشتر بخوابند.