همشهری/ در آمریکا فروشگاهی با نام کووید -19 افتتاح شده که تمام وسایل و ملزومات مورد نیاز مشتری‌ها برای مقابله و پیشگیری از کرونا را در قفسه‌هایش دارد. به گزارش آدیتی‌سنترال، جدای از انواع ماسک و دستکش‌های رایج، در این فروشگاه‌ دستگاه‌های اشعه یو‌وی برای استریل گوشی و سوویچ و غیره هم پیدا می‌شود. مدیر این فروشگاه می‌گوید: کرونا پدیده‌ای نیست که حالا‌حالا‌ها دست از سر بشر بردارد و بنابراین فروشگاه ما توجیه اقتصادی دارد.