میزان/ محبی به ماه ذی القعده اشاره و تاکید کرد: نام ماه ذی القعده در قرآن نیز بیان شده است البته خداوند خود در سوره‌ای از قرآن می‌فرماید: سال دوازده ماه دارد که چهار ماه آن حرام است برخی این دوازده ماه را به دوازده «امام معصوم (ع)» و چهار ماه را به چهار تن از این که نام آن‌ها با علی آغاز می‌شود متعلق دانستند، این چهار تن عبارتند از «علی بن ابی طالب (ع)»، «علی بن الحسین العابدین (ع)»، «علی بن موسی رضا (ع)» و «علی بن هادی (ع)».
وی پیرامون بهترین رویکرد مومنان در دهه کرامت بیان کرد: زیارت «ائمه معصومین (ع)» خصوصاً «امام رضا (ع)» و حضرت «فاطمه معصومه (ع)» در این دهه بسیار مورد تاکید است، اما به علت وجود بیماری کرونا هم اکنون تاکیدی پیرامون حرکت حضور در حرم این بزرگواران وجود ندارد.

این کارشناس علوم قرآنی شیوه زیارت و عرض ارادت خدمت حضرت «فاطمه معصومه (ع)» و «امام رضا (ع)» را مطرح و بیان کرد: زیارت همواره نمی‌تواند به صورت حضوری باشد خصوصاً در شرایطی که همچنان خطر شیوع بیماری کرونا وجود دارد لذا می‌توان از راه دور نیز ارادت خود را به این خواهر و برادر بزرگوار ارائه کرد. «ائمه معصومین (ع)» در قلب ما جای دارند، ولی زیارت تقرب و تمسک به امامان معصوم را طلب می‌کند به عبارت دیگر نزدیکی از طریق قلب لذا با تمام وجود امکان زیارت حرم‌های «امام رضا (ع)» و حضرت «فاطمه معصومه (ع)» امکان پذیر است.

این کارشناس علوم قرآنی حضور قلب را در زیارت عملکردی ارزشمند از سوی مومنان دانست و تصریح کرد: حضور قلب و عرض ارادت قلبی شرط قبولی زیارت محسوب می‌شود چه بسیار افرادی که در حرم «امام رضا (ع)» حضور دارند، اما فکر و ذهن و قلب آنان در خارج از حرم است و برعکس تعداد زیادی هستند که در شهر‌های دور و نزدیک هستند، اما به علت حضور قلبی و توجه ویژه به «ائمه معصومین (ع)» گویی در حضور ایشان بوده و از نزدیک «ائمه معصومین (ع)» را زیارت می‌کنند پس باید توجه داشت که حضور قلب در هنگام زیارت بسیار مهم است حال این زیارت از راه دور باشد و یا از راه نزدیک فرقی ندارد.

در کعبه اگر دل سوی غیرست ترا طاعت همه فسق و کعبه دیرست ترا

ور دل به خدا و ساکن میکده‌ای می‌نوش که عاقبت بخیرست ترا

محبی ارزشمندترین کار در دهه کرامت را توسل و توجه دانست و تاکید کرد: توجه و توسل به «امام رضا (ع)» و حضرت «فاطمه معصومه (س)» بهترین رویکردی است که می‌توان در این دهه در دستور کار قرار داد.

وی به مفایهم زیارت جامعه کبیره اشاره و تاکید کرد: ما در زیارت جامعه کبیره نیز به خداوند عرض می‌داریم خدایا من این امام بزرگوار که در درگاه تو حرمت ویژه دارد واسطه قرار می‌دهم تا شما از خطای من درگذرید و از امامان و «ائمه معصومین (ع)» آبرومندتر را سراغ ندارم لذا آنان را واسطه قرار داده ام. این بیان نشان می‌دهد که ما می‌توانیم با توسل به «ائمه معصومین (ع)» به درگاه خداوند برویم و حاجات خود را از ایشان طلب کنیم.