بیتوته/ زمان خوشی در انتظارت است پس یادی از ضعفا کن و سعی کن آنها را در موفقیت خود سهیم کنی.