آخرین خبر/ تو میتونی چیپس دوست داشته باشی حتی اگر مرغ دریایی باشی؛ صحنه جالب دزدی یک بسته چیپس توسط مرغ دریایی که به طرز جالب و با احتیاط وارد فروشگاه می شود.

ایرلند