باشگاه خبرنگاران/ گردشگران در ساحل مرتل ایالت کارولینای جنوبی آمریکا شاهد یک صحنه نادر در طبیعت بودند. یک عقاب ماهی گیر یک بچه کوسه را شکار کرد و با آن به پرواز درآمد.