شهر حدیث/ امام على علیه‏ السلام :
در شگفتم از کسى که به رحم و شفقت فرا دست خود امید دارد ، چگونه به فرو دست خود رحم نمى ‏کند .

غرر الحکم : 6255 منتخب میزان الحکمة : 230