آخرین خبر/ این پاندا که تنها پاندای موجود در کشور تایلند است مدتی است که جفت خودش را از دست داده است. از طرفی قرنطینه و شیوع کرونا نیز باعث تعطیلی باغ وحش شده و باعث افسردگی بیشتر این پاندا شده است. برای همین مسئولان باغ وحش تصمیم گرفته اند با رعایت بهداشت چند بازدید کننده به باغ وحش بفرستند تا روحیه این پاندای افسرده بهتر شود.