خراسان/ در تصویر بالا با جا به جایی حروف به کار رفته در هر کدام از شماره ها نام یکی از شهرهای کشورمان را نوشته‌ایم که شما باید نام آن شهر را حدس بزنید.

پاسخ در تصویر دوم است.