آخرین خبر/ پس از طوفان و باران شدید در جنوب چین ، سیلاب از طبقه دوم یک ساختمان مانند آبشار به پایین ریخت