حوزه/ حوزه/ امام کاظم (علیه السلام) :

لَیس مِنّا مَن لَم یُحاسِبْ نَفْسَهُ فی کُلِّ یَومٍ، فإنْ عَمِلَ خَیرا اسْتَزادَ اللّه َ مِنهُ و حَمِدَ اللّه َ علَیهِ، و إنْ عَمِلَ شَیئا شَرّا اسْتَغْفَرَ اللّه َ و تابَ إلَیهِ.

از ما نیست کسی که هر روز به حساب خود رسیدگی نکند و ببیند که اگر کار نیکی انجام داده است از خداوند توفیق انجام بیشتر آن را بخواهد و خدا را بر آن سپاس گوید و اگر کار بدی انجام داده است از خدا آمرزش بخواهد و توبه کند.الاختصاص: ۲۶